แผนดำเนินงานประจำปี 2565

 

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565


แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดแนบท้ายนี้

 

แผนดำเนินงานประจำปี 2563

 

 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563