แบบฟอร์มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น"องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง" (่ผ่านระบบ QR-CODE)

                                                                                   ท่านสามารถสแกนเพื่อเข้าไปกรอบแบบฟอร์มหรือคลิ๊กลิงค์

frame

https://forms.gle/wdsrqj9QQQWiyGUF6

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

contactus banner 1

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.ดงบัง   มีทั้งหมด 4 ช่องทาง  >> 

1) ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมา ร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

2) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-993-026 

3) ช่องทางส่งจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

4) ช่องทางออนไลน์ facebook, line หรือช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

>> คลิกhttp://www.dongbanglocal.go.th/index.php/th/fraud-complaints

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

156 ม.2 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180

โทรศัพท์ : 0-4399-3026
Fax : -
e-mail :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://www.dongbanglocal.go.th
Facebook m.me/dongbangSAOoffice

 

 

 

Q&A

กล่องข้อความถาม - ตอบ ช่องทางออนไลน์ facebook Messenger Live Chat

 unnamed              Facebook           m.me/dongbangSAOoffice

 

300 chatbot?tab=WelcomeMessage
chatbot