18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

308

IMG 2266

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...

ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังพร้อมด้วย สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน งานวันท้องถิ่นไทย  เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนาดูน

18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
18 มีนาคม วันท้...
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย


พิมพ์   อีเมล