ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองปลิง-บ้านปอพานหมู่1

32

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบ้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง - บ้านปอพาน หมู่ที่1  ตำบลดงบัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า6,360 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


พิมพ์   อีเมล