ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ47-002

25

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบ้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ47-002 สายทางบ้านโนนเขวา หมู่ที่9 - บ้านวังดู่  ตำบลดงบัง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,670 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


พิมพ์   อีเมล