ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ดงบัง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  >>>> รายละเอียดแนบท้าย 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา >>>> รายละเอียดแนบท้าย