ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เปิดรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา