ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

344

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา


พิมพ์   อีเมล