หัวหน้าส่วนราชการ

4234

หัวหน้าส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    10 1     
   

นายอำพร เชาว์จันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง

เบอร์โทร 083-3363735

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   

 

 

 31.png  
                          นางสาวสุอาภา พลยาง

                  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

                      หน่วยตรวจสอบภายใน

                       เบอร์โทร 0952316632

        E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

 35.1 

   
   

นางสาวปโยธรา สวัสดิ์ลออ

รองปลัด อบต.ดงบัง 

เบอร์โทร 081-1749104

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  Tararad1  pPhong 23 1  
 

นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 081-3203267

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 062-2950244

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวันชัย มิทะลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 084-7436360

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พิมพ์   อีเมล