ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ47-002

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบ้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ47-002 สายทางบ้านโนนเขวา หมู่ที่9 - บ้านวังดู่  ตำบลดงบัง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,670 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองพอก - บ้านหนองยาง หมู่ 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบ้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอก - บ้านหนองยาง หมู่ที่7  ตำบลดงบัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองปลิง-บ้านปอพานหมู่1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบ้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง - บ้านปอพาน หมู่ที่1  ตำบลดงบัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า6,360 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านยางสะอาด - บ้านวังดู่ ม.2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบ้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางสะอาด - บ้านวังดู่ หมู่ที่ 2  ตำบลดงบังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,295 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,180 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)