วัดโพธาราม บ้านดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

2394

ประวัติ


เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ โดยชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันท์ บ้านดงบัง ตั้งอยู่บนโพนสูงล้อมรอบด้วยป่าไม้หนาทึบจึงชื่อว่า “ดงบัง” ประชากรเป็นชาวไทยลาว ตั้งบ้านครั้งแรกที่บ้านเก่าน้อย โดยตั้งพร้อมกับบ้านตาบางเขต อ.ปทุมรัตต์ บริเวณที่ตั้งบ้านดงบัง สันนิษฐานว่า เห็นเมืองของเก่า เนื่องจากมีคูน้ำล้อมรอบ มีแท่งศิลาแลงและขุดวัตถุโบราณ กระปุกรูปช้าง และโครงกระดูกจำนวนมาก แต่เดิมมีหอไตรและโบสถ์เก่าสร้างอยู่กลางน้ำเป็นอุทกฺกขเขปสีมา (หรือที่เรียกกันโดยภาษาพื้นถิ่นว่า “สิมน้ำ”) อยู่ทางทิศเหนือของโบสถ์หลังปัจจุบัน ซึ่งเมื่อชำรุดแล้วจึงได้สร้างสิมบกขึ้น โดยพระครูจันดี เจ้าอาวาสองค์ที่ ๔ เป็นผู้ออกแบบเดิมมีชื่อว่า “วัดโพธิ์ทอง” มาเปลี่ยนเป็น “วัดโพธาราม” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕


สิม

หอแจก (ศาลาการเปรียญ)


 

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม วัดโพธาราม


พิมพ์   อีเมล