คณะผู้บริหาร

4453

คณะผู้บริหาร :องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


      SAO 1     
นายชัยณรงค์ ทองยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

เบอร์โทร 09-3454-3557

   dumrung                                                                                
 
09 1   
 

นายดำรงค์ เสนาโนฤทธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เบอร์โทร 08-2103-8935

 

 นายสุทน ปังสี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

เบอร์โทร 06-3023-8176

 
    nirun     
   

นายนิรันดร์ ประทุมทอง

เลขานุการนายก อบต.ดงบัง

เบอร์โทร 08-7298-7875

 
   

พิมพ์   อีเมล