สมาชิกสภา

2080

สมาชิกสภา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


   Prasert  
                                                       

นายประเสริฐศิลป์ พวงศรีเคน

ประธานสภา

เบอร์โทร 09-3962-1317

                                                       
 6 1                                                        
10 1

นายชำนาญ แก้ววิเศษ

รองประธานสภา

เบอร์โทร 08-8736-9834

 

นายอำพร เชาว์จันทร์

เลขาสภา

เบอร์โทร 083-3363735

1 1 1    sta

นางกุหลาบ  ล่อดงบัง

สมาชิกสภา (ม.1)

เบอร์โทร 09-0840-4185

 

 

นายเสถียร พาราศรี

สมาชิกสภา (ม.2)

เบอร์โทร 09-8238-7233

 3_1-1.png   buntum

นางพิมพา  สอนสีดา

สมาชิกสภา (ม.3)

เบอร์โทร 09-03342659

 

นายบุญถม แสนมี

สมาชิกสภา (ม.4)

เบอร์โทร 06-4917-5707

5_11-1.png     6 1

นายปริญญา  วงษ์นอก

สมาชิกสภา (ม.5)

เบอร์โทร 09-7336-5844

 

นายชำนาญ แก้ววิเศษ

 สมาชิกสภา (ม.6)

เบอร์โทร 08-8736-9834

 lamai    Prasert

 นางละมัย พันธ์มหา

สมาชิกสภา (ม.7)

เบอร์โทร 08-7953-7944

 

นายประเสริฐศิลป์ พวงศรีเคน 

สมาชิกสภา (ม.8)

เบอร์โทร 09-3962-1317

   sangdown  
 

นายแสงดาว  สุรสาร

สมาชิกสภา (ม.9)

เบอร์โทร 09-3543-2663

 

 
     
 

 

 

 


พิมพ์   อีเมล