บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

10 1
              นายอำพร เชาว์จันทร์ 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
                         ระดับกลาง

   31

นางสาวสุอาภา พลยาง

นักวิชการตรวจสอบภายใน

1 โครงสร้างอบต 005