ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา >>>> รายละเอียดแนบท้าย 

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.ดงบัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

 

รายละเอียดแนบท้ายนี้

 

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดแนบท้ายนี้

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างฯ อบต.ดงบัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้