รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

148

 

วารสาร อบต.ดงบัง11

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังนำโดยนายชัยณรงค์ ทองยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล

ลงพื้นที่บ้านเก่าน้อย หมู่ที่4 เพื่อดำเนินการรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้มีครบทุกครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตำบลดงบัง

รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
รณรงค์จัดทำถังข...
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


พิมพ์   อีเมล