สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 
รายงานสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

รายงานสถิติการให้บริการ รอบ6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)