ที่ตั้งและภูมิประเทศ

2500

ที่ตั้ง


ok22 400  

สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44110

โทรศัพท์ : 0-4399-3026
Fax : 0-4399-3025
e-mail :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://www.dongbanglocal.go.th
   
 sf obt db5 อาณาเขต มีอาณาเขตติต่อ ดังนี้
  • ทิศเหนือ จด ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  • ทิศตะวันออก จด ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  • ทิศใต้ จด ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ทิศตะวันตก จด ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


คมนาคม : การเดินทาง


      องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ตั้งอยู่ที่บ้านยางสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวอำเภอนาดูน ประมาณ 10  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 65 กิโลเมตร  เนื้อที่โดยประมาณ  23  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  14,375  ไร่

การคมนาคม

                      (1)  ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง  1 สาย  10  กิโลเมตร

                      (2)  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตประมาณ 80%

                      (3) ถนนระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินและถนนลูกรัง

 

ภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นที่ดอนและเป็นที่ราบบางส่วน ดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่

แหล่งน้ำธรรมชาติ

       -  ลำน้ำ, ลำห้วย                       19      สาย

       -  บึง, หนอง, สระน้ำ                  21      แห่ง

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        -  ฝาย                                 11      แห่ง

       -  บ่อโยก                               4       แห่ง

 

ภูมิอากาศ        อยู่ในเขตอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดิน                ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย 

  • ในตำบลดงบังยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่ธาตุที่สำคัญๆ

จุดเด่นของพื้นที่

  • การคมนาคมสะดวกเพราะมีทางหลวงเชื่อมระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดบุรีรัมย์
  • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
  • มีโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรม คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

 banner footer23


พิมพ์   อีเมล