การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 ขอเชิญชวน ประชาชน บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ผ่านการตอบแบบประเมิน EIT เพียงสแกน QR Code ตามภาพ"ทุกความเห็นของท่านจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาการทำงานและความโปร่งใส"

Capture