กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

news b Big Cleaning Day

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

IMG 2266

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง