พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

Rama 10 1

เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสังคม วงษ์นอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง....