การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาดูน ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน