กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

IMG 9653 3

วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดย นายชัยณรงค์ ทองยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม แสดงความเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก

 LINE001.3

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก....วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ....

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 ขอเชิญชวน ประชาชน บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ผ่านการตอบแบบประเมิน EIT เพียงสแกน QR Code ตามภาพ"ทุกความเห็นของท่านจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาการทำงานและความโปร่งใส"

Capture

ยินดีต้อนรับนายกอบต.คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ

 

IMG 93051

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565  นายอำพร เชาว์จันทร์...ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง