แบบสำรวจความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

news b Big Cleaning Day

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล