บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

Paiboon.png

            จ่าเอกไพบูลย์ เครือกีรติธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง

   31

นางสาวสุอาภา พลยาง

นักวิชการตรวจสอบภายใน

 

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน