บุคลากรกองช่าง

692

  บุคลากรกองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    23 1     
                                                                     

นายวันชัย มิทะลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                                     
    18 1     
   

นายนวพล โพธิ์พยัคฆ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

   
         
         

พิมพ์   อีเมล