บุคลากรกองช่าง

1301

  บุคลากรกองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    23 1     
                                                                     

นายวันชัย มิทะลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                                     
   18 1   19 1   
   นายนวพล โพธิ์พยัคฆ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

นายชลวิทย์ คำทอง

ผู้ช่วยนายช่าง

 
         
         

พิมพ์   อีเมล