หัวหน้าส่วนราชการ

3699

หัวหน้าส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


    10 1     
   

นายอำพร เชาว์จันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง

เบอร์โทร 083-3363735

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   

 

 

 31.png  
                          นางสาวสุอาภา พลยาง

                  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

                     หน่วยตรวจสอบภายใน

 
   

 35.1 

   
   

นางสาวปโยธรา สวัสดิ์ลออ

รองปลัด อบต.ดงบัง รักษาการปลัดอบต.ดงบัง

เบอร์โทร 081-1749104

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  Tararad1  pPhong 23 1  
 

นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 081-3203267

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 062-2950244

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวันชัย มิทะลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 084-7436360

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พิมพ์   อีเมล