หัวหน้าส่วนราชการ

2665

หัวหน้าส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


         
   

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง

ตำแหน่ง ว่าง

 31.png  
                   นางสาวสุอาภา พลยาง

             นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 
   

 35.1 

   
   

นางสาวปโยธรา สวัสดิ์ละออ

รองปลัด อบต.ดงบัง

รักษาราชการแทน ผอ.

กองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทร 081-1749104

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  Tararad1  pPhong 23 1  
 

นางสาวธาดารัตน์ ละเอียด

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 081-3203267

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 062-2950244

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวันชัย มิทะลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมการเกษตร

เบอร์โทร 084-7436360

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  8 1   11 1  
 

นายวิชิต ชิณศรี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร 087-8654922

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พันจ่าโทวิชัย ทรัพย์คำจันทร์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พิมพ์   อีเมล