กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

news b Big Cleaning Day

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

IMG 2266

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

Rama 10 1

เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสังคม วงษ์นอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง....

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"

 

Father 62 17

 

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุทน ปังสี รอนายก อบต.ดงบัง...