กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง

53

อบต.ดงบัง

 

 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จัดกิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) นำโดยนายชัยณรงค์ ทองยศ นายกอบต.ดงบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนภายใน ตำบลดงบัง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อป้องปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในเขตตำบลดงบัง ณ บริเวณ ลำห้วยบ้าน (ลำห้วยวังหล่อง) บ้านดงบัง ม.5

กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)
กิจกรรม Kick Of...
กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map) กิจกรรม Kick Off (Geo-Social Map)


พิมพ์   อีเมล