เปิดศูนย์การเรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง

Huup taem bวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาสารคาม โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบังและประชาชนตำดงบัง ตั้งอยู่ที่วัดโพธาราม บ้านดงบัง ตำบลดงบัง  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่9

news sirikit

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยนายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดอบต.ดงบัง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง

ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ บิรเวณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระธาตุนาดูน

โครงการให้ความรู้และรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561

Lent Festival b

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับชุมชนตำบลดงบังจัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่าจินดาราม

ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 6 สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2561

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

SAO news b

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ดำเนินโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 

โครงการ "รักน้ำ รักป่ารักษาแผ่นดิน"

news Love water

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยท่านนายกสังคม วงษ์นอก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้างร่วมโครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน