ประเพณีสงกรานต์ 2562

Songkran b

วันที่ 11 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  

นำโดยนายกสังคม วงษ์นอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ภายในตำบลดงบัง ระหว่าง หมู่ที่ 1- 9 เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ

king 5 De

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับอำเภอนาดูนและส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดศูนย์การเรียนรู้ฮูปแต้มและภูมิปัญญาดงบัง

Huup taem bวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาสารคาม โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบังและประชาชนตำดงบัง ตั้งอยู่ที่วัดโพธาราม บ้านดงบัง ตำบลดงบัง  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดดงบังเกมส์

องค์การบริหารส่วนตำบลดบัง ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ดงบังเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง

โครงการให้ความรู้และรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561

Lent Festival b

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับชุมชนตำบลดงบังจัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์งดอบายมุขเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่าจินดาราม