ออกบริการรับซื้อขยะตามโครงการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

news bin1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมออกบริการรับซื้อขยะตามโครงการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลดงบัง ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง และหมู่ที่ ๔ บ้านเก่าน้อย  เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

ฮักแพงเบิ่งแงงฮูปแต้มและเอาบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ

news Kubtam 01082561

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบังและประชาชนตำบลดงบัง กำหนดจัดงาน "ฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง และงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดโพธาราม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

news king

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง นำโดยท่านปลัด นายอำพร เชาว์จันทร์  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระธาตุนาดูน    เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา