ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

189

CCI 000014

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

นำโดยนายชัยณรงค์ ทองยศ นายก คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นำโดยนายเฉลิมชัย สืบสุนทร ผู้อำนวยการ รร.ฯ คณะครู นักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชุมขน เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมดไป

  

รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ประชาสัมพ...
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


พิมพ์   อีเมล