กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ

702

king 5 De

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ร่วมกับอำเภอนาดูนและส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2561 เวลา 08.30 น.พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ณ ล้านอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอนาดูน


พิมพ์   อีเมล