ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง

180

 2562 ๑๙๐๕๓๑ 0079

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับชุมชนตำบลดงบัง

 จัดโครงการบุญบั้งไฟตำบลดงบังเป็นการบูรณาการร่วมกับประชาชนตำบลดงบัง ผู้นำชุมชน โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดังบัง จัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง ประจำปี 2562 โดยได้รับเกีรยติจาก ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประธานเปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบังในครั้งนี้

 

โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง
โครงการประเพณีบ...
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงบัง


พิมพ์   อีเมล