5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"

390

 

Father 62 17

 

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุทน ปังสี รอนายก อบต.ดงบัง...

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริส่วนตำบลดงบัง  ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน อำเภอนาดูน ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและถวายบังคม เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนาดูน

 

5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม
5 ธันวาคม 62 ร่...
5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 62 ร่วมกิจกรรม


พิมพ์   อีเมล