รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดประจำปี พ.ศ.2567

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดประจำปี พ.ศ.2567