คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร :องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


      perso     
 ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 

   perso                                                                                
 
perso   
 

ว่าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 

 ว่าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

 
    perso     
   

ว่าง

เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง