รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

262

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 


พิมพ์   อีเมล