กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

267

news b Big Cleaning Day

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายอำพร เชาว์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำดงบัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ในสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด -19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
กิจกรรม Big Cle...
กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรม Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคโควิด-19


พิมพ์   อีเมล