ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

255

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง 


เพื่อเป็นพนักงานจ้างทดแทนตำแหน่งเดิม จำนวน 2 อัตรา  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง  หรือโทร 043 -993026 

รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้

 

 


พิมพ์   อีเมล