ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างฯ อบต.ดงบัง

144

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้

 


พิมพ์   อีเมล