ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ

96

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดแนบท้ายนี้

 

 


พิมพ์   อีเมล