ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.ดงบัง

323

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

 

รายละเอียดแนบท้ายนี้

 


พิมพ์   อีเมล