ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาฯ

151

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  >>>> รายละเอียดแนบท้าย 


พิมพ์   อีเมล