ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

150

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


พิมพ์   อีเมล