ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ดงบัง

80

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง


พิมพ์   อีเมล