การับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง

213

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด อบต.ดงบัง ระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

n


พิมพ์   อีเมล