แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563