ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองพอก - บ้านหนองยาง หมู่ 7

32

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบ้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพอก - บ้านหนองยาง หมู่ที่7  ตำบลดงบัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


พิมพ์   อีเมล