ประกาศ ผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCI 000041